Cao su & nhựa

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về nguyên phụ liệu cho sản xuất cao su & nhựa  tại Việt Nam. Với kết nối rộng lớn từ các đối tác và tập đoàn uy tín trên thế giới, chúng tôi đang tập trung cung cấp và phát triển các sản phẩm chất lượng toàn cầu tốt nhất tới các khách hàng nhằm góp phần phát triển nền công nghiệp sản xuất, gia công các sản phẩm cao su & nhựa tại Việt Nam.

Chúng tôi đang cung cấp các nguyên phụ liệu cho cao su & nhựa

Sản phẩm của chúng tôi


Đối tác của chúng tôi